[1]
M. Muslihin, “ESKATOLOGI DALAM PANDANGAN IBN RUSYD”, kurio, vol. 10, no. 2, pp. 75-86, Nov. 2017.