(1)
Muslihin, M. ESKATOLOGI DALAM PANDANGAN IBN RUSYD. kurio 2017, 10, 75-86.