Parwin, Muhammad, A. Nurkidam, and Ramli Ahmad. 2016. “FUNGSI MEDIA RAKYAT ‘KALINDAQDAQ’ DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM DI MASYARAKAT DESA BETTENG KECAMATAN PAMBONG KABUPATEN MAJENE”. KOMUNIDA : Media Komunikasi Dan Dakwah 6 (1), 72-90. https://doi.org/10.35905/komunida.v6i1.344.